Băng tải ngành giày

Băng tải Polyester ngành giày


Băng tải chất liệu Polyester chuyên sử dụng cho máy dán ép trong ngành giày da.
 
Băng tải Polyester

 
Băng tải Polyester trên máy dán ép trong ngành giày da