Cao su bọc trục

Cao su bọc trục


Vải bọc trục rulo bằng cao su, nỉ và silicon chuyên dùng trong ngành dệt may.


          Cao su bọc trục silicon chịu nhiệt màu trắng, trơn
     quy cách: 50mm x 100M/cuộn   

    Cao su bọc trục silicon chịu nhiệt màu vàng, trơn
    quy cách: 50mm x 100M/cuộn

    Cao su bọc trục màu xám, trơn
    quy cách: 50mm x 100M/cuộn
     Cao su bọc trục màu xám, vân
     quy cách: 50mm x 100M/cuộn   
   Cao su bọc trục màu xám, vân
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn    
   Cao su bọc trục màu vàng, hột tròn
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn   
   Cao su bọc trục màu vàng, hột tròn
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn
   
   Cao su bọc trục màu trắng, nhám
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn


   Cao su bọc trục màu xám, nhám
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn


   Cao su bọc trục màu cam, nhám
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn
  

   Cao su bọc trục màu tím, hột
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn
  

   Nỉ xanh
   quy cách: khổ 30mm và 50mm 
 
   Nỉ xanh có keo dán
   quy cách: 50mm x 50M/cuộn

 
   Nỉ đen
   quy cách: 50mm x 105M/cuộn