Vải cách điện

Vải cách điện


Vải cách điện có tác dụng cách điện trong máy ép.

Vải có một mặt màu xanh lá, một mặt màu cam.

    Quy cách: 36" x 50Yard/cuộn

► ứng dụng: Vải cách điện chuyên sử dụng trong máy ép cao tầng.


Sản phẩm cách điện: