Băng tải chịu nhiệt teflon

Băng tải chịu nhiệt Teflon


Băng tải Teflon chống dính và chịu nhiệt cao, được ứng dụng đa dạng
với mục đích truyền tải và chịu nhiệt.


   Băng tải chịu nhiệt Teflon

   Băng tải chịu nhiệt Teflon

   Băng tải chịu nhiệt Teflon