Vải cách điện

Vải cách điện


  
Vải cách điện có một mặt màu xanh lá, một mặt màu cam.
Ứng dụng: sử dụng cho máy ép cao tầng.                   Sản phẩm cách điện: