Phụ liệu - Phụ kiện

Phụ kiện máy ép bùn


     Công tắc hành trình dùng trong máy ép bùn             

   
 Cây cạo bùn dùng trong máy ép bùn khung bản

 
Dao cạo bùn dùng trong máy ép bùn