Túi lọc vải không dệt

Túi lọc vải không dệt


Túi lọc vải không dệt có nhiều cấp độ lọc chuyên dùng để lọc các loại chất lỏng, sơn, hóa chất, ...

   
                                    Túi lọc vải không dệt dẹp, không vành

   
                                    Túi lọc vải không dệt có vành inox

 
                         Túi lọc vải không dệt có vành nhựa

  
                                   Các loại túi lọc vải không dệt khác