Đầu phun

Đầu phun (béc rửa)


Đầu phun (béc rửa) dùng rửa băng trong máy ép bùn băng tải.

   Đầu phun (béc rửa) dùng rửa băng trong máy ép bùn băng tải

   Đầu phun (béc rửa) dùng rửa băng trong máy ép bùn băng tải

Chúng tôi cung cấp các phụ liệu trong máy ép băng tải: băng tải ép, dao cạo,
công tắc hành trình, đầu phun ...